Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza i największa organizacja skupiająca w swych szeregach przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Na terenie całego kraju oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.

W wyniku starań Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie w dniu 12 listopada 2012 w Wadowicach powstało Koło SKwP. Głównym zadaniem Koła jest integrowanie środowiska księgowych oraz osób zajmujących się dziedzinami pokrewnymi, które pracują lub zamieszkują w Wadowicach i regionie.

Członkowie SKwP zrzeszeni w Kole mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych na miejscu w postaci szkoleń i kursów, nieodpłatnego korzystania z odczytów i prelekcji na bieżące problemy zawodowe z zakresu rachunkowości i podatków oraz wymianę doświadczeń. Mogą także korzystać z bogatej oferty w ramach działalności statutowej prowadzonej przez O/Okręgowy w Krakowie, o której bieżąca informacja znajduje się na stronie internetowej www.krakow.skwp.pl

Zapraszamy wszystkich Księgowych z Wadowic i okolic, którzy są zainteresowani działalnością naszego Stowarzyszenia do zapoznania się z informacjami na temat korzyści wynikających z przynależności do SKwP. Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Koła SKwP Wadowice wystarczy uzupełnić Deklarację Członkowską dostępną na stronie (w rubryce „Deklaruję wolę udziału w działalności klubu” należy wpisać „Wadowice”) lub wypełnić ją w wersji papierowej.

https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/informacje-dla-czlonkow-stowarzyszenia